Tirzepatide

Köp Tirzepatide i Sverige! Snabbt, enkelt & receptfritt

Tirzepatidebutiken var först med att ta in Tirzepatid till den svenska marknaden, ett revolutionerande viktminskningsmedel som får folk att komma i sitt livs bästa form på väldigt kort tid. Utöver Tirzepatid så säljer vi även Semaglutid (Ozempic), ett annat populärt viktminskningsmedel och en rad potenta produkter som förbättrar era liv.

Det bästa viktminskningsmedel

Tirzepatide är en syntetisk derivat av gastriskt inhiberande polypeptid (GIP) som också har samtidig glukagon-liknande peptid-1 (GLP-1) funktionalitet. Denna kombination gör att Tirzepatide kan sänka blodsockernivåerna, öka insulinkänsligheten, förstärka känslan av mättnad och påskynda viktminskning. Tirzepatide utvecklades för att bekämpa typ 2-diabetes, men har dessutom visat sig skydda hjärt-kärlsystemet och fungera som en kraftfull viktnedgångsmedel.

Tirzepatide

Tirzepatide är en syntetisk analog av gastriskt inhiberande polypeptid (GIP) som utvecklades för sin förmåga att stimulera insulinfrisättning och därmed behandla både typ 2-diabetes och icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom. Bestående av 39 aminosyror stimulerar det relativt stora Tirzepatide frisättningen av insulin från bukspottkörteln genom att binda till både GIP- och GLP-1 (glukagon-liknande peptid-1) receptorer. Vid längre tids användning ökar Tirzepatide adiponectinnivåerna med så mycket som 26% också[1]. Forskning visar att Tirzepatide minskar känslan av hunger, sänker insulinhalterna och ökar insulinkänsligheten. Sammantaget leder dessa effekter till en betydande viktminskning på 11 kg, förbättrar glukostoleransen, minskar fettvävnad och minskar kardiovaskulär risk.

Tirzepatide struktur

  • Aminosyrasekvens: YE-Aib-GTFTSDYSI-Aib-LDKIAQ (C20 fettsyra) AFVQWLIAGGPSSGAPPPS. Notera: Aib är en icke-kodad (icke-proteinogen) aminosyra – H2H-C(CH3)2-COOH.
  • Molekylformel: C225H348N48O68
  • Molekylvikt: 4813.527 g/mol
  • PubChem CID: 156588324
  • CAS-nummer: 2023788-19-2
  • Synonymer: P1206, LY329817

Vad gör Tirzepatide?

Kort sagt ökar Tirzepatide frisättningen av insulin från bukspottskörteln, vilket leder till förbättrad glukoskontroll. Forskning visar att hos individer med typ 2-diabetes minskar Tirzepatide hemoglobin A1c (HbA1c) nivåer med 2,4% efter sex månader. Peptiden verkar också hjälpa till med viktminskning, visar ett dosberoende förhållande och hjälper individer att förlora så mycket som 11 kg (25 lbs) över sex månader[1], [2].

Men det är inte bara så att Tirzepatide ökar insulinfrisättningen. Forskning tyder på att peptiden faktiskt förbättrar funktionen hos bukspottskörtelns betaceller, de celler som tillverkar och frisätter insulin. Studier antyder att Tirzepatide faktiskt kan göra betacellerna effektivare på att bearbeta insulin, vilket leder till inte bara en ökning av insulinhalterna i blodet, men också minskad stress på betacellerna själva. Detta kan i sin tur hjälpa till att bromsa den progressiva naturen hos typ 2-diabetes.

Forskning visar att Tirzepatide inte bara ökar insulinhalterna slumpmässigt. Det verkar göra det endast som svar på ökade blodsockernivåer. Under fasta minskar Tirzepatide faktiskt insulinhalterna och hjälper därmed till att öka insulinkänsligheten över tid. Det minskar också fastanivåerna av glukagon, som tros förvärra hyperglykemi genom att störa hepatic glukosmetabolism. Sammantaget är dessa förändringar en stor del av anledningen till att Tirzepatide har en djupgående effekt på glukos och, i slutändan, HbA1c nivåer[3].

Hur fungerar Tirzepatide?

Tirzepatide är en dubbel agonist av den gastriska inhibitoriska polypeptidreceptorn och glukagon-liknande peptid-1-receptorn. Åtgärder vid dessa receptorer verkar ha synergistiska effekter som gör Tirzepatide mer effektivt än strikta GLP-1 agonister som redan är godkända för behandling av typ 2-diabetes. Affiniteten för Tirzepatide för GIP-receptorn är större än dess affinitet för GLP-1-receptorn.

Gastrisk inhibitorisk polypeptid, som också kallas glukosberoende insulinotropisk polypeptid, syntetiseras naturligt i tunntarmen. Denna polypeptid binder till GIP-receptorn för att hämma gastrisk syrasekretion och gastrinfrisättning medan den stimulerar insulinfrisättning. Det senare är den primära funktionen av GIP-R och är den främsta anledningen till att insulinhalterna ökar efter en måltid.

Glukagon-liknande peptid-1-receptorer finns på betaceller samt i neuroner i hjärnan. Precis som GIP-R stimulerar stimulering av GLP-1R frisättningen av insulin. Naturliga agonister inkluderar glukagon och GLP1, men det har också visats att den binder nästan ett dussin syntetiska agonister inklusive dulaglutide, lithium och oxyntomodulin. Aktivering av GLP-1R ökar både insulinproduktionen och insulinfrisättningen, faktorer som har gjort det till ett önskvärt mål i läkemedelsutveckling. I hjärnan minskar GLP-1R stimulering aptiten.

Intressant nog verkar stimulering av GLP-1R öka betacelldensiteten i bukspottskörteln. GLP-1R stimulering ökar uttrycket av den anti-apoptotiska bcl-2-genen medan den minskar uttrycket av pro-apoptotiska bax- och caspase-3-generna. Detta leder till förbättrad överlevnad av betaceller och, i slutändan, till ökade insulinnivåer[4].

Kombinationen av GIPR och GLP-1R aktivitet är det som ger Tirzepatide ett övertag över strikta GLP-1R agonister. Forskning visar att Tirzepatide verkar identiskt med GIP på GIPR, men föredrar cAMP-produktion över β-arrestin rekrytering när den verkar på GLP-1R. Dessa detaljer kan verka esoteriska för vissa, men denna skillnad i aktivitet från endogen GLP-1 verkar orsaka GLP-1R-aktivering utan att öka den fysiologiska internaliseringen av receptorn. Nettoresultatet är förbättrad GLP-1R aktivitet med Tarazepide jämfört med både endogen GLP-1 samt andra syntetiska GLP-1R agonister[5]. Dessa små förändringar betyder att Tirzepatide drastiskt ökar insulinsekretionen, främjar känslor av mättnad och minskar inflammation i fettvävnad. Dessa kombinerade effekter gör det till ett mycket effektivt anti-diabetes peptid.

Slutligen verkar Tirzepatide förändra adiponectinnivåerna, vilket höjer den totala nivån av det fettbrännande peptidet. Ökade nivåer av adiponectin minskar differentieringen av fettceller och ökar energiförbrukningen genom att göra mitokondrierna mer ineffektiva. En låg nivå av detta peptidhormon har förknippats med sjukdomar som typ 2-diabetes, ateroskleros och icke-alkoholisk fet leversjukdom[6]. Det är värt att notera att förhöjda adiponectinnivåer ökar insulinkänsligheten, så det verkar som att Tirzepatide modulerar insulinkänsligheten genom flera mekanismer.

Tirzepatide & hunger

Forskning visar att Tirzepatide minskar aptiten genom att verka på GLP-1R i hjärnan, som nämnts tidigare. Denna effekt av GLP-1R stimulering tros förklara det signifikanta viktminskningssvaret sett i kliniska prövningar. Ytterligare forskning behövs för att klargöra detta fenomen, men det verkar som att Tirzepatide har en mycket stark inverkan på kroppsvikt[7].

En del av aptitdämpningen verkar härstamma från hur Tirzepatide påverkar dopaminhalterna i hjärnan. I djurmodeller har Tirzepatide associerats med förhöjda dopaminnivåer i hjärnan, speciellt i striatum[8]. Dopamin är en viktig neurotransmittor när det gäller att reglera hunger och belöningssystemet. Det faktum att Tirzepatide påverkar dopaminnivåerna tros förklara dess effekt på aptit och kan bidra till dess viktminskningseffekter.

Slutsats

Tirzepatide är ett mycket lovande peptidläkemedel för behandling av typ 2-diabetes. Dess dubbla agonistaktivitet vid GIPR och GLP-1R verkar ha synergistiska effekter som leder till både förbättrad glukoskontroll och viktminskning. I framtiden kan vi förvänta oss att se mer forskning som utforskar exakt hur Tirzepatide fungerar och vilka andra sjukdomstillstånd det kan vara användbart för.

Vanliga frågor gällande Tirzepatide

Dosering på Tirzepatide?
Rekommenderad dosering: 2.5-15mg i veckan.
Administration sker genom subkutan injektion i underhudsfettet en gång i veckan.
Om man missar en dosering?
Om en dos missas ska den administreras så snart som möjligt inom 4 dagar. Om det har gått mer än 4 dagar ska den missade dosen hoppas över. Nästa dos ska administreras som vanligt på den planerade dagen. I båda fallen sedan återgå till sitt vanliga schema med dosering en gång per vecka.
Ändra ett doseringsschema?
Veckodagen för administrering kan ändras vid behov, förutsatt att tiden mellan två doser är minst 3 dagar.
Vilka biverkningar har Tirzepatide?
De vanligaste biverkningarna som orsakas av Tirzepatide (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är besvär kopplade till matsmältningssystemet, såsom illamående, diarré och kräkningar.Denna produkt bör EJ tas om du har/haft problem med sköldkörteln och bör ej blandas med andra viktminskningspreparat, centralstimulanter eller insulin!
Är Tirzepatide lagligt?

Tirzepatide är helt lagligt att inneha samt att bruka inom Sverige!

Information

Vi levererar inom Sverige
Beställer du före kl 13:00 postas din order samma dag! Räkna med att det tar ca 2-4 arbetsdagar innan den anländer i brevlådan. Alla beställningar postas väldigt diskret via Postnord. Paketet ut att komma från vilken seriös E-handel som helst med andra ord ingen kommer misstänka eller se vad du som kund inhandlat!
Om oss
Vi är ett team som har ett stort intresse för peptider, och har forskat i detta ämne i många år samt drivit diverse verksamheter med god framgång!
 Vi har direktkontakt med dom största och bästa återförsäljarna i världen, därmed kan vi erbjuda dig som kund trygga köp samt marknadens bästa kvalitet som vi säkerställer genom labbanalys.
 Tirzepatide är ett extremt effektivt medel mot fetma som vi tycker behövs på marknaden då många har problem med just vikten, Tirzepatide gör den resan så mycket enklare.
 När vi fick upp ögonen för Tirzepatide var det enda negativa vi såg priset. Dom stora läkemedelsbolagen betalar för patenter, forskning samt studier på sina läkemedel som trissar upp priserna markant!
Där såg vi en inkörsport då vi har kontakterna för att kunna erbjuda dig som kund en trygg viktnedgångsresa till ett acceptabelt pris!
Kundvagn0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0